3. Ocieplenie wokół otworów okiennych

3.1. ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym z wykorzystaniem profilu podparapetowego

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. OKNO COFNIĘTE WZGLĘDEM LICA ŚCIANY
3. PARAPET ZEWNĘTRZNY
3a. USZCZELNIENIE PARAPETU NA POŁĄCZENIU Z TYNKIEM, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
4. WYPEŁNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE – STYROPIAN EPS
5. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ (W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU ATLAS), NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U
6. PROFIL PODPARAPETOWY Z SIATKĄ
7. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
8. KLEJ DO PARAPETÓW, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
9. SZNUR DYLATACYJNY ATLAS

3.2. ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym z wykorzystaniem profilu narożnikowego

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. OKNO COFNIĘTE WZGLĘDEM LICA ŚCIANY
3. PARAPET ZEWNĘTRZNY
3a. USZCZELNIENIE PARAPETU NA POŁĄCZENIU Z TYNKIEM, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
4. WYPEŁNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE – STYROPIAN EPS
5. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ (W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU ATLAS), NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U
6. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
7. SZNUR DYLATACYJNY ATLAS
8. KLEJ DO PARAPETÓW, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
9. PROFIL NAROŻNIKOWY

3.3. ocieplenie muru podokiennego z oknem wylicowanym z wykorzystaniem profilu podparapetowego

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. OKNO W LICU ŚCIANY
3. PARAPET ZEWNĘTRZNY
3a. USZCZELNIENIE PARAPETU NA POŁĄCZENIU Z TYNKIEM, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
4. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
5. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ (W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU ATLAS), NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
6. PROFIL PODPARAPETOWY Z SIATKĄ
7. KLEJ DO PARAPETÓW, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
8. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
9. SZNUR DYLATACYJNY ATLAS

3.4. ocieplenie muru podokiennego z oknem wylicowanym z wykorzystaniem profilu narożnikowego

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. OKNO W LICU ŚCIANY
3. PARAPET ZEWNĘTRZNY
3a. USZCZELNIENIE PARAPETU NA POŁĄCZENIU Z TYNKIEM, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
4. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
5. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ, NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U
6. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
7. KLEJ DO PARAPETÓW, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
8. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
9. SZNUR DYLATACYJNY ATLAS
10. PROFIL NAROŻNIKOWY

3.5. ocieplenie muru podokiennego z parapetem ceramicznym

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. OKNO
3. PARAPET ZEWNĘTRZNY CERAMICZNY
3a. USZCZELNIENIE PARAPETU NA POŁĄCZENIU Z TYNKIEM, – np. ATLAS SILIKON ARTIS
4. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA, NP.: – IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
5. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ, NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U
6. USZCZELNIACZ ELASTYCZNY, NP.:
– ATLAS SILIKON ARTIS
7. PROFIL NAROŻNIKOWY
8. ZAPRAWA KLEJĄCA KLASY C2, NP.:
– ATLAS PLUS C2TE S1
– ATLAS PLUS BIAŁY C2TE S1
– ATLAS GEOFLEX C2TE (klej żelowy)
– ATLAS GEOFLEX BIAŁY C2TE (klej żelowy)
– ATLAS ULTRA GEOFLEX C2TE S1 (klej żelowy)
9. SZNUR DYLATACYJNY ATLAS

3.6. ościeże cofnięte ocieplone z wykorzystaniem profilu przyokiennego

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA (OPCJONALNIE), NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
3. OKNO COFNIĘTE WZGLĘDEM LICA ŚCIANY
4. KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, NP.:
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2
5. PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ
6. WYPEŁNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZE STYROPIANU EPS
7. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ, NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U
8. PROFIL NAROŻNIKOWY Z SIATKĄ
9. PREPARAT GRUNTUJĄCY POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ, NP.:
– ATLAS SILKON ANX
10. WYPRAWA TYNKARSKA, NP.:
– tynk silikonowy TYNK SILIKONOWY ATLAS

3.7. ościeże cofnięte ocieplone z wykorzystaniem profilu przyokiennego

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA (OPCJONALNIE), NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
3. OKNO COFNIĘTE WZGLĘDEM LICA ŚCIANY
4. ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT EPS, NP.:
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
5. PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ
6. WYPEŁNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZE STYROPIANU EPS
7. ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ, NP.:
– dyspersyjna masa klejąca ATLAS STOPTER K-100
– mineralna zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
8. PROFIL NAROŻNIKOWY Z SIATKĄ
9. PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ, NP.:
– ATLAS SILKON ANX
10. WYPRAWA TYNKARSKA, NP.:
 – tynk silikonowo-silikatowy TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS

3.8. ocieplenie nadproża z żaluzją okienną zakrytą

1. ŚCIANA OCIEPLONA W SYSTEMIE ATLAS, NP. ATLAS ETICS – ZESTAW LETNI:
– klej do mocowania izolacji termicznej ATLAS HOTER S
– styropian EPS 80
– łączniki mechaniczne
– zaprawa ATLAS HOTER U2 z zatopioną siatką zbrojącą ATLAS 150
– preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską ATLAS SILKON ANX
– TYNK SILIKONOWY ATLAS + ATLAS HOTER DL
– dodatek letni do tynków dyspersyjnych
2. ŻALUZJA ZAKRYTA
3. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
4. PROFIL OKAPNIKOWY Z SIATKĄ ATLAS
5. PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKĄ ATLAS

3.9. ocieplenie nadproża z żaluzją okienną zewnętrzną

1. ŚCIANA OCIEPLONA W SYSTEMIE ATLAS, NP. ATLAS ETICS – ZESTAW ZIMOWY:
– klej do mocowania izolacji termicznej ATLAS STOPTER K-20
– styropian EPS 80
– łączniki mechaniczne
– zaprawa ATLAS STOPTER K-20 z zatopioną siatką zbrojącą ATLAS 150
– preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską ATLAS SILKON ANX
– TYNK SILIKONOWY ATLAS + ATLAS ESKIMO
– dodatek zimowy do tynków dyspersyjnych
2. ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA
3. PIANKA NISKO ROZPRĘŻNA, NP.:
– IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
4. PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKĄ
5. PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ, NP.:
– ATLAS SILKON ANX
6. WYPRAWA TYNKARSKA, NP.:
– TYNK SILIKONOWY ATLAS


Czytaj więcej...