Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Dlaczego warto docieplać

ETICS to nie tylko niższe koszty eksploatacyjne. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym zużycie energii, przekłada się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Funkcje i możliwości ETICS

  • kreowanie parametrów izolacyjności nowych obiektów zgodnie z wymaganiami i charakterystyką energetyczną budynków
  • poprawa izolacyjności cieplnej, a tym samym zmniejszenie kosztów potrzebnych na ogrzewanie i chłodzenie budynków modernizowanych eliminacja lub ograniczenie mostków cieplnych
  • poprawienie estetyki fasad, dzięki bogactwu struktur, faktur, efektów dekoracyjnych i kolorów ochrona konstrukcji budynku przed wpływem warunków atmosferycznych i zwiększenie jego trwałości eksploatacyjnej
  • zwiększenie komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń
  • zmniejszenie emisji co2 dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię

Energooszczędność stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Zwracamy uwagę na klasy energetyczne kupowanych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak lodówki, pralki czy telewizory. Żarówki wolframowe zostały niemal całkowicie zastąpione przez oświetlenie LED czy świetlówki. Godzimy się na zmianę naszych przyzwyczajeń (np. inna barwa oświetlenia, niższa moc odkurzaczy) w celu obniżenia energochłonności, a co za tym idzie, do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Kampanie społeczne i spoty informacyjne budują naszą świadomość i podpowiadają, jak najefektywniej wykorzystywać energię elektryczną, dbając nie tylko o wielkość naszych wydatków, ale też o zasoby energetyczne i środowisko naturalne.

Trzeba jednak podkreślić, że te obszary życia codziennego stanowią jedynie niewielką część wydatków na energię. Według danych Eurostat, aż 67% energii w gospodarstwach domowych zużywane jest na ogrzewanie budynków. Aby osiągnąć realne oszczędności kosztów utrzymania gospodarstwa domowego należy przede wszystkim zadbać o sprawną instalację grzewczą, efektywną wentylację, stolarkę otworową, izolację dachu, a przede wszystkim ścian, przez które przenika największa ilość ciepła. W zależności od wielkości i konstrukcji obiektu straty energii jedynie przez ściany mogą wynosić 30% – 40% całkowitych strat cieplnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane aspekty, izolacja cieplna ścian ETICS stanowi najważniejszy czynnik zmniejszający energochłonność zarówno nowego obiektu, jak i poddawanego termomodernizacji. Ocieplenie budynków zapewnia nie tylko komfort cieplny zimą, ale także w trakcie upałów. Bariera przed przegrzewaniem się przegród zwiększa efektywność instalacji klimatyzacyjnej, a tym samym zmniejsza wydatki związane z chłodzeniem.

Dzięki poprawnie wykonanej izolacji możemy znacząco zredukować koszty ogrzewania i chłodzenia, co w zależności od wielkości budynku oraz instalacji grzewczej może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie. To sprawia, że często koszt inwestycji zwraca się w okresie krótszym niż 5 lat.

Ocieplenie doskonale wpisuje się w model budownictwa zrownóważonego Trias Energetica, opracowany przez University of Technology w Delft, który zakłada, że po pierwsze należy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię poprzez zmniejszenie strat. Następnie, o ile to możliwe, należy wykorzystywać odnawialne źródła energii, a z paliw kopalnych korzystać w sposób najefektywniejszy. Łatwość montażu, szerokie spektrum materiałów i rozwiązań, stosunkowo niewielki koszt inwestycji, a z drugiej strony znaczące oszczędności eksploatacyjne związane z ogrzewaniem sprawiają, że ETICS jest obecnie najpopularniejszą metodą ocieplania elewacji.

Dlaczego warto ocieplać ETICS?
OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA

ETICS to nie tylko niższe koszty eksploatacyjne. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym zużycie energii, przekłada się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2, wypełniając tym samym główny cel wyznaczony przez dyrektywę EPBD. Duży udział sektora budownictwa mieszkaniowego w zużyciu energii w krajach Unii Europejskiej spowodował zmiany w ustawodawstwie i zaostrzenie kryteriów dotyczących izolacyjności budynków. Oprócz wspomnianej dyrektywy wprowadzono również tzw. pakiet energetyczno – klimatyczny, znany także jako 20 – 20 – 20, czyli zbiór aktów prawnych mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do roku 1990), wzrost efektywności energetycznej o 20%, a także osiągnięcie 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pomimo postępującej od lat 90. poprawie izolacyjności budynków i spadkowi emisji gazów cieplarnianych o około 2% rocznie, osiągnięcie wszystkich założeń bez radykalnego zwiększenia nakładów jest niemożliwe. ETICS stanowi zaś tylko 3% nakładów nowej inwestycji i jest najtańszym sposobem termomodernizacji. Mając na uwadze zarówno rachunek ekonomiczny, jak i osiągane korzyści, jest to najefektywniejsza metoda ograniczenia strat cieplnych.

W Polsce około 80% energii uzyskiwana jest ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, czyli źródeł odpowiedzialnych za największą emisję CO2. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach udział tych kopalin w stosunku do innych źródeł (gaz ziemny, odnawialne źródła energii) nie zmieni się znacząco. Najefektywniejszym sposobem ograniczenia emisji dwutlenku węgla jest zatem zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez ocieplenie budynku. Według danych z raportu Ecofys dodatkowa termoizolacja i zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła U ogranicza roczną emisję CO2 nawet o 30 kg/m2, co w przypadku budynku wielorodzinnego o powierzchni 1000 m2 daje redukcję o około 30 ton CO2 rocznie.

Coraz częściej poruszanym problemem związanym ze środowiskiem, a w szczególności z jakością powietrza, jest zagrożenie smogiem, czyli zwiększonym stężeniem w powietrzu drobnych pyłów o średnicy 2,5 μm i 10 μm.

Według raportu Głownego Inspektoratu Ochrony Środowiska głównym źródłem emisji pyłów (83%) są paliwa stałe spalane w gospodarstwa domowych. Niedostateczna izolacyjność budynku wymusza zużycie większych ilości opału. Zwiększone zużycie opału często zmusza użytkowników budynków mieszkalnych do szukania oszczędności w postaci zakupu paliw tańszych, a zatem gorszej jakości. W efekcie spalane są duże ilości taniego opału, co powoduje wysoką emisję pyłów do atmosfery.

Ocieplenie budynku pozwala na zmniejszenie ilości zużywanych paliw, a wraz z innymi działaniami termomodernizacyjnymi, takimi jak wymiana kotła czy używanie paliwa wyższej jakości, w sposób bezpośredni przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza i likwidacji zjawiska smogu.

Dlaczego warto ocieplać ETICS?
CIEPŁO I KOMFORT

Zgodnie z pojęciem komfortu cieplnego oprócz temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia, również temperatura ścian ma wpływ na nasze samopoczucie i odczuwanie ciepła. Podobna temperatura w pomieszczeniu i temperatura wewnętrznych powierzchni ścian nie powodują ruchów konwekcyjnych powietrza, a w konsekwencji powstania uczucia dyskomfortu.

Ocieplenie ścian metodą ETICS poprawia zdolność akumulowania ciepła przez ściany. Zewnętrzna warstwa termoizolacji nie tylko chroni ścianę przed temperaturą panującą na zewnątrz budynku, ale również zatrzymuje ciepło w przegrodzie. Zgodnie z zasadą termodynamiki przepływ ciepła odbywa się z obszarów o temperaturze wyższej do obszarów o temperaturze niższej, innymi słowy zimą ciepło ucieka z budynku, a latem do niego napływa. W trakcie zimy ściany nagrzewają się do temperatury pomieszczenia, a bariera z warstwy termoizolacyjnej nie pozwala na ucieczkę ciepła, które zostaje zmagazynowane w masie ścian. Latem sytuacja jest analogiczna – termoizolacja nie dopuszcza do przegrania się ścian pod wpływem słońca. Poprawnie wykonana izolacja zapewnia ciepło zimą, a przyjemny chłód latem.

Dlaczego warto ocieplać ETICS?
TRWAŁOŚĆ I OCHRONA

Ocieplenie budynku wpływa także na tzw. trwałość eksploatacyjną budynku, czyli zachowanie wysokich parametrów użytkowych i funkcjonalność pomimo upływu czasu.

Systemy ETICS eliminują możliwość kondensacji pary wodnej w ścianach. W powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary wodnej, która dyfunduje przez ściany. W skrajnych sytuacjach może dojść do wykroplenia wilgoci w przegrodzie, a tym samym stworzenia dogodnych warunków do rozwoju grzybów i pleśni. W przypadku braku izolacji, następuje gwałtowny spadek temperatury w materiale konstrukcyjnym ściany – ze względu na jego niski opór cieplny – i pojawia się możliwość zamarzania skondensowanej wilgoci w ścianie, prowadząca do stopniowego niszczenia substancji budowlanej. Dzięki ociepleniu następuje tzw. przesunięcie punktu 0, wówczas termoizolacja zatrzymuje ciepło w ścianach i utrzymuje ich temperaturę zawsze powyżej 0 °C.

ETICS to również ochrona przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych. Odpowiednio dobrane warstwy wierzchnie systemu – tynki cienkowarstwowe i farby – stanowią barierę dla opadów atmosferycznych. Dzięki swoim parametrom nie dopuszczają do zawilgocenia materiału termoizolacyjnego i rozwoju grzybów pleśniowych. Często są dodatkowo hydrofobizowane i zabezpieczane środkami aktywnymi, dzięki którym elewacje nie brudzą się, nie porastają algami i zachowują swoją estetykę przez długie lata.

Dlaczego warto ocieplać ETICS?
PROSTOTA I BEZPIECZEŃSTWO

Łatwość wykonania systemu i jego niewielki ciężar umożliwiają montaż na niemal każdym budynku. System ocieplenia stanowi niewielkie obciążenie dla nośności i dlatego w większości przypadków nie ma potrzeby uwzględniania go w obliczeniach konstrukcyjnych budowli, również podczas modernizacji. Jego zaletą jest również prosta obróbka i wykonawstwo detali konstrukcyjnych takich jak narożniki, okna czy drzwi.

ETICS to łatwe rozwiązanie problemów związanych z zachowaniem ciągłości termoizolacji na powierzchniach fundamentów, ścian i częściach podziemnych. Umożliwia ograniczenie mostków termicznych, zarówno materiałowych, jak i geometrycznych (np. wieńców, nadproży i filarów) oraz ułatwia wykonywanie izolacji na trudnych do ocieplenia elementach, np. balkonach, loggiach i tarasach.

Istotną cechą systemu jest możliwość niwelowania błędów wykonawczych związanych z niewielkimi odchyłkami geometrycznymi, czy naprawą istniejących już systemów ociepleń.

Dlaczego warto ocieplać ETICS?
EFEKTOWNIE

ETICS zmienia również nasze otoczenie. Bogactwo faktur, setki kolorów i dostępnych rozwiązań umożliwiają nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Systemy ociepleń wypierają szarość oraz jednolitość z naszych osiedli i ulic. Dzięki łatwej obróbce oraz zróżnicowanej wzorniczo ofercie kompatybilnych elementów dekoracyjnych można tworzyć gzymsy, pilastry, fasety czy bonie, nadawać elewacji lekkości, podkreślać niektóre elementy czy wręcz dostosowywać i nawiązywać do rożnych stylów architektonicznych.

Warstwy wykończeniowe mogą imitować kamienie naturalne, takie jak piaskowiec i granit, drewno, cegły czy beton. Możliwości dekoracyjne ETICS nie ograniczają się do najpopularniejszego „baranka”. ETICS daje projektantowi swobodę tworzenia niepowtarzalnych aranżacji, nadawania wyjątkowości fasadom i łączenia rożnych technik i efektów dekoracyjnych.

Napisz do nas Zadzwoń501 601 004