Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Czyste fasady

W okresie ostatnich dziesięcioleci farby fasadowe ulegały ciągłemu, konsekwentnemu ulepszaniu. Obecnie elewacje są znacznie bardziej odporne na niekorzystne działanie deszczu, wiatru, słońca i mrozu niż kiedykolwiek wcześniej. Natomiast wpływ zanieczyszczenia środowiska na wygląd fasad był właściwie do tej pory pomijany. 

Aby zapewnić elewacjom długotrwałe piękno potrzeba optymalnej kombinacji odporności i czystości. Z tego powodu już wiele lat temu uruchomiono projekt badawczy, w którym „wzięto pod lupę” wszystkie składniki farb. Odkryto nowe, lepsze surowce i technologie, co zaowocowało możliwością zaoferowania produktów, które tworzą powłoki szczególnie niepodatne na zabrudzenia. Nowa linia produktów oferuje rozwiązania, które znacznie spowalniają naturalny proces brudzenia się powłok

 

Nanotechnologia zapobiega osadzaniu się brudu

Dzięki zastosowaniu składników o strukturze nanometrycznej oraz precyzyjnie dobranych ich kombinacji z wypełniaczami, powstają powłoki, które znacznie redukują niekorzystny wpływ zanieczyszczeń. 

Dodatkowo całkowita rezygnacja z termoplastycznych i/lub hydroplastycznych materiałów wyjściowych zapobiega przyklejaniu się cząsteczek brudu do powierzchni fasad. Ani wysokie temperatury ani długotrwała wilgoć nie powodują już zmiękczenia czy pęcznienia powstałej powłoki, co prowadziło do trwałego przyklejania zanieczyszczeń.

 

Fotokataliza niszczy zabrudzenia

Światło słoneczne aktywuje nanotechnologicznie optymalizowane składniki. Podczas tego procesu zostaje uwolniona energia, która przenosząc się na zanieczyszczenia organiczne, powoduje ich rozpad i oderwanie od podłoża. Słabo trzymające się cząsteczki zanieczyszczeń są następnie łatwo usuwane przez deszcze i wiatry. Decydujące w tej technologii jest osiągnięcie właściwego poziomu dozowania fotokatalicznego efektu.

 

Hydrofobowość kapilarna redukuje chłonność wody

Specjalne spoiwa silikonowe hydrofobizują kapilary powodując wyraźne zmniejszenie chłonności wody. Jednocześnie para wodna może swobodnie przenikać przez powłokę. Tynk jak i znajdujący się pod nim mur mogą dzięki temu pozostawać na zawsze suche. 

System ten, aby zminimalizować proces brudzenia się fasad, opiera się na hydrofobowości kapilarnej, a nie tylko powierzchniowej. Doświadczenia naukowców dowodzą, że zbyt silny efekt perlenia na powierzchni w krótkim czasie prowadzi do powstania plam i zacieków.

Napisz do nas Zadzwoń501 601 004