2. Elewacyjne tynki dekoracyjne

efekt betonu
na elewacji

Jak wykonać efekt betonu na elewacji? - instrukcja krok po kroku

1. Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że podłoże, na które nakładany będzie tynk ATLAS CERMIT BA-M, jest stabilne, równe, czyste i suche.

2. Gruntowanie podłoża

Zagruntuj powierzchnię podkładową masą tynkarską ATLAS CERPLAST.

3. Przygotowanie masy tynkarskiej ATLAS CERMIT BA-M

Przygotuj niezbędną ilość wody w wiadrze: odmierz 6-6,5 l wody na 25 kg suchej mieszanki.
Dodaj suchą zaprawę do wiadra z odmierzoną porcją wody i mieszaj przy użyciu mieszarki do zapraw, aż uzyskasz jednolitą, homogeniczną masę.
Rozrobioną zaprawę odstaw na 5 minut i ponownie wymieszaj przez co najmniej 30 sekund.
Uwaga: W trakcie pracy, co pewien czas, przemieszaj materiał w celu ujednorodnienia konsystencji. Unikaj dodawania wody. Gotową zaprawę tynkarską należy wykorzystać w ciągu około 3 godzin.

4. Nakładanie masy

Zacznij od nałożenia na przygotowane i zagruntowane podłoże warstwy zaprawy o grubości około 1 mm przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej (standardowej lub weneckiej). Uwaga: Przed aplikacją drugiej warstwy zaprawy zaleca się zwilżenie podkładu, co znacząco wydłuża czas otwarty. Po wyschnięciu dołóż drugą warstwę zaprawy na grubość kruszywa, jednocześnie zgarniając nadmiar masy. Wygładź powierzchnię za pomocą pacy nierdzewnej do uzyskania gładkiej, równej powierzchni.

5. Fakturowanie masy

W zależności od oczekiwanego efektu końcowego, dobierz narzędzie potrzebne do fakturowania:

paca szczotkowa

wałek gąbkowy o dużych oczkach
kątowa blichówka
a) Paca szczotkowa
Na całej powierzchni tynku odciśnij wzór pacy szczotkowej. Podczas pracy należy pamiętać o obracaniu narzędzia do fakturowania Po wstępnym przeschnięciu wyprawy (około 15 minut), należy zatrzeć ją pacą. Otrzymany efekt fakturowania będzie subtelniejszy.
b) Wałek gąbkowy o dużych oczkach
Na całej powierzchni tynku odciśnij wzór wałka. Podczas pracy należy pamiętać o obracaniu narzędzia do fakturowania. Po wstępnym przeschnięciu wyprawy (około 15 minut), należy zatrzeć ją pacą, jak w punkcie 5a. Otrzymany efekt fakturowania będzie subtelniejszy.

c) Kątowa blichówka
Narzędzie do fakturowania prowadź w jednym kierunku Tak zafakturowany tynk zostaw do całkowitego wyschnięcia.

6. Efekty dodatkowe - efekt łączenia płyt i miejsc po ściągach szalunkowych.

a) Metoda pierwsza:
Po nałożeniu tynku i jego wstępnym przeschnięciu wytrasuj wytyczone linie płaskim rylcem i odciśnij kształt ściągu np. za pomocą nakrętki od butelki. Po lekkim wyschnięciu zaprawy usuń fragmenty luźno związane z podłożem.
b) Metoda druga:
Po 24 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy wyznacz pola za pomocą taśmy malarskiej, a następnie nałóż drugą warstwę zaprawy (tak jak opisano w punkcie 4).
Po nałożeniu tynku i fakturowaniu zerwij taśmę malarską i odciśnij kształt miejsca po ściągach szalunkowych.
Uwaga:
W przypadku stosowania tynku ATLAS CERMIT BA-M na elewacji konieczna jest impregnacja powierzchni. Więcej informacji w karcie technicznej wyrobu.
efekt kamienia
na elewacji

Jak wykonać efekt kamienia na elewacji? - instrukcja krok po kroku

1. Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że podłoże, na które nakładany będzie tynk ATLAS DEKO M TM5, jest stabilne, równe (to bardzo ważne, ponieważ wszelkie nierówności zostaną odwzorowane), czyste i suche.

2. Gruntowanie podłoża

Zagruntuj powierzchnię podkładową masą tynkarską ATLAS CERPLAST w odpowiednim kolorze.

3. Przygotowanie masy tynkarskiej

Kompozycję kruszyw z worka wsyp do wiadra z bazą i dokładnie wymieszaj, używając do tego mieszarki do zapraw (mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem wstęgowym).

4. Nakładanie masy

a) Nakładanie ręczne Nałóż masę na podłoże w warstwie na grubość kruszywa przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej (standardo- wej lub weneckiej), jednocześnie wygładzając warstwę w jednym kierunku. Pacę prowadź pod jak najmniejszym kątem w celu uniknięcia powstawania drobnych nierówno- ści, tzw. tarki. Nadmiar materiału ściągnij z powrotem do wiadra, przemieszaj.
Uwaga:

Tynk Deko M TM5 zawiera drobne kruszywo. Jeżeli podłoże nie jest idealnie równe, może zajść potrzeba nałożenia drugiej warstwy po 24 godzinach od aplikacji pierwszej.
b) Nakładanie mechaniczne

ETAP I: nakładanie ręczne pierwszej warstwy Za pomocą pacy ze stali nierdzewnej gładkiej (standardowej lub weneckiej) nałóż pierwszą warstwę tynku o grubości kruszywa, jednocześnie wygładzaj ją w jednym kierunku. Pacę prowadź pod jak najmniejszym kątem w celu uniknięcia drobnych nierówności.
ETAP II: nakładanie mechaniczne warstwy właściwej
Rozcieńcz masę wodą (dodatek do 5%) i dokładnie wymieszaj mieszankę do uzyskania jednolitej konsystencji
Po upływie 30-40 minut od nałożenia pierwszej warstwy (ETAP I) natryśnij kolejną warstwę za pomocą kompresora z pistoletem koszowym, stosując dyszę 6 mm (dystans od powierzchni: 1 m, ciśnienie robocze: 1-3 atm). Natryskiwana warstwa ma mieć „delikatną”, przypominającą naturalny kamień fakturę.

Uwaga: Pierwszą warstwę można również nakładać mechanicznie. Pamiętaj o rozcieńczeniu mieszanki wodą (dodatek do 5%)

Dostępne kolory ATLAS DEKO M TM5

efekt piaskowca
na elewacji

Jak wykonać efekt piaskowca na elewacji? - instrukcja krok po kroku

1. Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że podłoże, na które nakładany będzie tynk ATLAS DEKO M TM6, jest stabilne, równe (to bardzo ważne, ponieważ wszelkie nierówności zostaną odwzorowane), czyste i suche.

2. Gruntowanie podłoża

Zagruntuj powierzchnię podkładową masą tynkarską ATLAS CERPLAST.

3. Przygotowanie masy tynkarskiej

Przed przystąpieniem do prac przemieszaj masę w celu osiągnięcia jednolitej konsystencji.

4. Nakładanie masy

Metoda aplikacji zależy od efektu końcowego, który chcemy uzyskać na powierzchni.

aplikacja ręczna
aplikacja mechaniczna
efekt dodatkowy z użyciem szablonu
a) Nakładanie ręczne - efekt trawertynu

Nałóż masę na podłoże w warstwie o grubości 1 mm przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej (standardowej lub weneckiej), jednocześnie wygładzając warstwę w jednym kierunku. Pacę prowadź pod jak najmniejszym kątem w celu uniknięcia powstawania tzw. tarki. Nadmiar materiału ściągnij z powrotem do wiadra, przemieszaj
Uwaga: Jeżeli podłoże nie jest idealnie równe, rekomendowane jest nałożenie drugiej warstwy po 24 godzinach od aplikacji pierwszej.

b) Nakładanie mechaniczne - efekt piaskowca Rozcieńcz masę wodą (dodatek do 5%). Dokładnie wymieszaj masę do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałóż pierwszą warstwę za pomocą kompresora z pistoletem koszowym, stosując dyszę 4 mm. Ciśnienie robocze: 1-3 atm, dystans 1m.
Po upływie 30-40 minut od nałożenia podkładu natryśnij kolejną warstwę, zachowując dystans od powierzchni około 1 m i ciśnienie robocze: 1-3 atm. Natryskiwana warstwa ma mieć „delikatną”, naturalną fakturę kamienia łupanego.
Uwaga: Alternatywnie pierwsza warstwa może być nakładana ręcznie, tak jak opisano to w punkcie 4a.

5. Fakturowanie

W zależności od zamierzonego efektu wygładź nałożoną warstwę tynku lub nadaj podłożu pożądaną fakturę za pomocą pacy lub innych narzędzi.

6. Efekty dodatkowe

Jeżeli chcesz uzyskać efekt wizualny w postaci odwzorowania powierzchni muru z naturalnego kamienia lub cegły, użyj samoprzylepnego szablonu kartonowego. Na zagruntowane masą ATLAS CERPLAST podłoże przyklej arkusze szablonowe jeden obok drugiego. ATLAS CERPLAST będzie imitował spoinę, dlatego wybierz dopasowany kolorystycznie wariant podkładu.
Nałóż tynk, tak jak to opisano w punkcie 4. Bezpośrednio po nałożeniu i ewentualnym wygładzeniu tynku (nie zawsze powierzchnia musi być gładka - może mieć fakturę postarzanej cegły), odklej wszystkie szablony

przykładowe efekty:
efekt cegły: efekt z zastosowaniem szablonu kamienia łupkowego nieregularnych kamieni:
Uwaga: Pamiętaj, że połączenia zarówno szablonu z podłożem, jak i szablonów między sobą muszą być wykonane bardzo dokładnie.

dostępne kolory ATLAS DEKO M TM6

efekt cegły
na elewacji

Jak wykonać efekt cegły na elewacji? - instrukcja krok po kroku

1. Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że podłoże, na które nakładany będzie tynk ATLAS CERMIT N-100, jest stabilne, równe, czyste i suche.

2. Gruntowanie podłoża

Zagruntuj powierzchnię podkładową masą tynkarską ATLAS CERPLAST.

UWAGA: ATLAS CERPLAST będzie finalnie imitował spoinę, dlatego wybierz dopasowany kolorystycznie wariant podkładu.

3. Przygotowanie masy tynkarskiej

Przed przystąpieniem do prac przemieszaj dokładnie masę w celu wyrównania konsystencji.

4. Przyklejanie szablonów

Na zagruntowane masą ATLAS CERPLAST podłoże przyklej arkusze szablonowe jeden obok drugiego.

Uwaga: Pamiętaj, że połączenia zarówno szablonu z podłożem, jak i szablonów między sobą muszą być bardzo dokładne.

5. Nakładanie masy

Nałóż masę na podłoże w warstwie na grubość kruszywa przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej gładkiej (standardowej lub weneckiej), jednocześnie wygładzając warstwę w jednym kierunku.

6. Fakturowanie

W zależności od oczekiwanego efektu: gładkiej lub starzonej cegły, wygładź lub nadaj pożądaną fakturę wyprawie tynkowej.

a) Efekt gładkiej cegły
Wygładź powierzchnię. Następnie delikatnie odklej wszystkie bryty szablonu.
b) Efekt starzonej cegły
Lekko przeschnięty tynk fakturuj za pomocą narzędzi: pędzla oraz pacy. Pracuj, aż osiągniesz zamierzony efekt
Następnie delikatnie odklej wszystkie bryty szablonu.

7. Kolor tynku

W celu nadania wyprawie tynkowej barwy użyj impregnatu ATLAS BEJCA w jednym z 10 dostępnych kolorów. Nanieś produkt na podłoże przy użyciu pędzla, wałka lub gąbki.
Uwaga:
W przypadku stosowania aplikacji natryskowej należy dokładnie osłonić przyległe fragmenty elewacji oraz stolarkę okienną i drzwiową za pomocą siatki elewacyjnej. Impregnat należy nanosić na podłoże jednolitą, cienką warstwą, co uniemożliwia powstawanie zacieków i niedomalowań. Tak przygotowaną powierzchnię możesz zostawić do wyschnięcia albo dodatkowo uzyskać efekt postarzenia powierzchni poprzez przecieranie lekko wilgotną gąbką.

przykładowe faktury:

rekomendowane kolory ATLAS CERMIT N-100

Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie poglądowy, mogą nieznacznie odbiegać od odcieni rzeczywistych.
ATLAS CERMIT N-100, barwiony w masie, kolor SAH 0001 ATLAS CERMIT N-100, barwiony w masie, kolor SAH 0026 ATLAS CERMIT N-100, barwiony w masie, kolor SAH 0382 ATLAS CERMIT N-100, barwiony w masie, kolor SAH 0385 ATLAS CERMIT N-100 barwiony w masie, kolor SAH 0280 ATLAS CERMIT N-100 barwiony w masie, kolor SAH 0315 ATLAS CERMIT N-100 barwiony w masie, kolor SAH 0303 ATLAS CERMIT N-100 barwiony w masie, kolor SAH 0300
efekt deski
na elewacji

Jak wykonać efekt deski na elewacji? - instrukcja krok po kroku

1. Przygotuj powierzchnię na której będziesz kładł tynk Cermit WN (tynk, dzięki któremu uzyskasz fakturę drewna)

Podłoże powinno być: stabilne, suche, równe, oczyszczone i zagruntowa¬ne masą ATLAS CERPLAST.

2. Przygotowanie masy tynkarskiej Cermit WN

Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, mate¬riał z worka wsyp do wiadra i wstępnie przemieszaj na sucho w celu ujednolicenia mieszanki. Następnie mieszankę przesyp do pojemnika z wodą (5,25 - 6,0 I wody na 25 kg suchej mieszan¬ki) i mieszaj mechanicznie, aż do uzyskania jednoli¬tej, homogenicznej masy. Rozrobioną masę odstaw na 5 minut i ponownie wymieszaj. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzy¬stać w ciągu ok. 1 godziny. W trakcie pracy warto, co pewien czas, przemieszać masę w celu ujedno- rodnienia konsystencji, unikając dodawania wody.

3. Nakładanie masy i fakturowanie

Zacznij od nałożenia warstwy szczepnej na powierzchnię, na której chcesz nałożyć tynk.
Następnie na powierzchnię nanieś równomiernie tynk na grubość ok. 3-4 mm. Aby ujednolicić grubość warstwy wyprawy przeczesz ją ponownie pacą o zębach 10 mm prowadzonej pod kątem 45 stopni. Kolejna czynność to wygładzenie masy do uzyska¬nia równej i odpowiednio gładkiej powierzchni.

Zaczekaj aż masa wstępnie stężeje i lekko prze¬schnie powierzchniowo. W zależności od warun¬ków atmosferycznych może to być około 20 - 60 min., czas ten trzeba ściśle kontrolować. Przed odbiciem formy powinieneś wyznaczyć i zaznaczyć poziom - najlepiej za pomocą długiej poziomicy. W tym czasie przygotuj formę silikonową.

Formę, przed I użyciem, dokładnie posmaruj środkiem antyadhezyjnym: ATLAS ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH IMITUJĄCYCH DREWNO. Następnie formę silikonową zwiń w taki sposób, aby faktura drewna była po zewnętrznej stronie. Wszystko gotowe! Możesz zacząć odciskać formę. Do odbicia formy potrzebne będą co najmniej dwie osoby: jedna, która rozwija szablon i dociska go do powierzchni tynku (można to zrobić za pomocą sztywnego wałka lub dokładnie ręką), a druga osoba zwija go tak, aby szablon nie odrywał się od powierzchni.
Drugą deskę odbij w taki sposób, żeby szablon delikatnie nachodził na poprzednio odciśniętą "deskę". Uwaga! Nie dociskamy górnej krawędzi deski, jeśli chcemy aby deska miała inną szerokość niż 20 cm (Szablon silikonowy jest rozmiaru 20 x 200 cm)
Wszelkie pozostałości tynku w zagłębieniach formy należy na bieżąco usuwać (np. pędzlem) przed ponownym użyciem. Polecane jest nie rzadziej niż co dwa odbicia szablonu kolejne pokrycie środ¬kiem antyadhezyjnym Atlas.
Masa po 24 h jest twarda, po 5 dniach może być pokrywana impregnatem barwiącym ATLAS BEJCA DO TYNKU IMITUJĄCEGO FAKTURĘ DREWNA.

4. Pokrywanie tynku Bejcą w jednym z 10 kolorów

Bejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę, ale można też zrobić to ręcznie.
ATLAS BEJCA powinna być nanoszona na podłoże przy użyciu pędzla, wałka, gąbki. Malowanie Bejcą na tynku Cermit WN powinno następować wzdłuż odciśniętych słojów „deski". W przypadku stosowania aplikacji natryskowej należy dokładnie osłonić przyległe fragmenty elewacji oraz stolarkę okienną i drzwiową siatką elewacyjną. Impregnat należy nanosić na podłoże jednolitą, cienka warstwą, uniemożliwiając powstawanie zacieków i niedomalowań. Wszelkie zagłębienia wynikające z rysunku drewna muszą być dokładnie zabezpie¬czone powłoką. Niedopuszczalne jest pozostawia¬nie miejsc niedomalowanych. Tak przygotowaną powierzchnię możesz zostawić do wyschnięcia albo dodatkowo ją postarzyć poprzez przecieranie delikatnie wilgotną gąbką.
Nie stosować na silnie nasłonecznionych fragmentach elewacji. Powierzchnie malowane powinny być chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem przed i ok. 24 h po aplikacji, stosować siatki ochronne na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia impregnatu barwiona powierzchnia powinna być chroniona przed kurzem i deszczem.

Efekt naturalnego drewna

Efekt starzonego drewna

Czytaj więcej...