Poniżej gruntu

130186484625Zniszczona ściana. Brak opaski - kapilarne podciąganie wody oraz odspajanie tynku żywicznego.

130186485251Zniszczona ściana. Brak opaski - kapilarne podciąganie wody oraz odspajanie tynku żywicznego.

130186485684Nieuporządkowana (pierwotna) konstrukcja podziemnych murów. Przypadkowa próba ocieplenia. Łatwa infiltracja wód opadowych.

130186486108Wykopy. Odsłanianie niezaizolowanych murów piwnicznych.

13018648654Wykopy. Odsłanianie niezaizolowanych murów piwnicznych. Widoczne ułomności płaszczyzn ceglanych, przykrywanych pierwotnie styropianem. Wykopy - gleba !

130186487065Niechlujne ocieplenie strefy ścian fundamentowych. Gleba w wykopach nieprawidłowa jest usuwana i wywozona.

130186487495Niechlujne ocieplenie strefy ścian fundamentowych. Gleba w wykopach nieprawidłowa jest usuwana i wywozona.

130186487945Nonsensy i bałagan "ociepleniowy" - sabotaż pierwotnego wykonawcy.

130186488542Nonsensy i bałagan "ociepleniowy" - sabotaż pierwotnego wykonawcy.

130186489154Porządkowanie wykopów i oczyszczanie murów fundamentowych.

130186489654Widoczny wykop i odsłonieta płaszczyzna.

130186490131Widoczne przyłącza, odwodnienia i świetliki murowane na "klockach gruntowych" - do rozbiórki. Pierwotne zasypki - usunięta już gleba.

130186490639Przygotowany wykop oraz „obkuta” płaszczyzna dla obetonowania i wykonania półki betonowej z tzw. Holką.

130186491803Przygotowany wykop oraz „obkuta” płaszczyzna dla obetonowania i wykonania półki betonowej z tzw. Holką. Widoczne ubytki w murach fundamentowych. Do uzupełnienia – betonem w deskowaniu.

130186492712Brak izolacji. Wykopy gołe, po demontażu źle wykopanej instalacji drenażu.

130186494582Ściana piwniczna po rozbiórce istniejących świetlików. Brak izolacji cieplnej. Gleba usunięta. Ślady smarowania z 1920 roku. Płaszczyzny nierówne.

130186495062Odsłonięte nierówne płaszczyzny murów fundamentowych.

130186495492Widoczna zniszczona ściana ± 0,0 (poziom parteru). Po usunięciu fragmentów starego sturoduru.

130186495942Betonowanie powierzchniowe w deskowaniu dla stworzenia równej płaszczyzny pod izolację przeciwwilgociową. Dołem widoczna półka dla ukształtowania holki.

130186496421Tynkowanie oczyszczonych murów fundamentowych. Tynk cementowy + dodatki uszlachetniające firmy Ditermann. Po prawej fragmenty injekcji ciśnieniowej.

13018649924Izolacja pozioma injekcją ciśnieniową. Widoczna zdemontowana stara instalacja drenażowa.

130186499743Izolacja pozioma injekcją ciśnieniową. Widoczna zdemontowana stara instalacja drenażowa.

130186500228Ulożona izolacja superflex 10 na Eurolanie 3K (firma Ditermann). Dołem widoczna Holka na odsadzeniu dla poprawnego spływu wody.

130186500709Ulożona izolacja superflex 10 na Eurolanie 3K (firma Ditermann). Dołem widoczna Holka na odsadzeniu dla poprawnego spływu wody.

130186501218Ulożona izolacja superflex 10 na Eurolanie 3K (firma Ditermann). Dołem widoczna Holka na odsadzeniu dla poprawnego spływu wody.

130186501662Impregnacja dookolna Eurolanem 3K (firma Ditermann). Dwa razy smarowanie.

130186502105Układanie superflexu 10 pacą – warstwą grubości 2,5mm.

130186502528Instalacja „injekcyjna” na ścianach.

130186502992Ściany po renowacji betonem w trakcie injekcji ciśnieniowej.

130186503464Izolowanie ścian fundamentowych superflexem 10 na Eurolanie 3K (firma Ditermann). Widoczna rura drenarska do demontażu.

130186507372Izolowanie ścian fundamentowych superflexem 10 na Eurolanie 3K (firma Ditermann). Widoczna rura drenarska do demontażu.

130186508161Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186510328Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186511462Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186511982Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186512488Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186513044Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186513578Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186514116Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186514564Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186515169Ściana fundamentowa ocieplanie styrodurem 10cm – klejenie superflexem 10 (firma Ditermann) na zaizolowanej wcześniej ścianie.

130186515837Ocieplanie jw. I przygotowanie podłoża pod montaż świetlikow piwnicznych (firma Wolf).

130186516436Jw. Lecz uszczelnianie preparatami Ditermann przejść instalacyjnych w murach.

130186516902Ocieplanie styropianem (po uprzednim wyrównaniu i wygładzeniu płaszczyzn ściennych).

130186517292Przygotowanie pod montaż świetlików.

130186537904Studzienka rewizyjna nowej instalacji drenażowej. Widoczny „żwir drenażowy” o uziarnieniu 16÷32mm.

130186539887Montaż instalacji drenażowej. Odprowadzenie do studzienki „pompowej” i dalej do zbiorników chłonnych wód deszczowych.

13018654089Montaż instalacji drenażowej. Odprowadzenie do studzienki „pompowej” i dalej do zbiorników chłonnych wód deszczowych.

130186541362Montaż świetlików piwnicznych poliestrowych (firma Wolf) z odwodnieniem do drenażu.

130186543367Zasypki wykopów piaskiem ubijanym. Na zdjęciu wibrowanie skoczkiem.

130186543894Zamontowany świetlik. Mocowanie przez ocieplenie śrubami w dyblach o długości łącznej 22cm. Uszczelnianie w płaszczyźnie ściany szczeliwem (firma Sonda). Widoczne podparcie montażowe.

130186544358Odwodnienie świetlika rurą d=70mm sprowadzoną do drenażu i obsypaną piaskiem.

130186553444Odwodnienie świetlika rurą d=70mm sprowadzoną do drenażu i obsypaną piaskiem.

130186553906Ręczne ubijanie dodatkowe zasypek przy ścianach pod opaskę betonową.

130186554368Szalowanie opaski betonowej wokół budynku. Opaska zapewnia dokładny styk z tynkiem żywicznym, co wyklucza kapilarne podnoszenie wody i odspajanie się tynku żywicznego.

1301865469Betonowanie opaski. Widoczne studzienki rewizyjne drenażu.

130186554895Wiercenie „nawietrzania” pomieszczeń wewnętrznych, gdzie wystąpił brak wentylacji.

130186556881Wiercenie „nawietrzania” pomieszczeń wewnętrznych, gdzie wystąpił brak wentylacji.

130186558526Stara (roczna) zanieczyszczona izolacja tarasu.

130186558959Stara (roczna) zanieczyszczona izolacja tarasu.

130186563248Stara (roczna) zanieczyszczona izolacja tarasu.

130186563648Stara (roczna) zanieczyszczona izolacja tarasu.

130186564058Stara (roczna) zanieczyszczona izolacja tarasu.

130186564455Stara (roczna) zanieczyszczona izolacja tarasu.

130186564868Płaszczyzna tarasu przygotowana do kładzenia nowych warstw izolacyjnych wg technologii firmy Ditermann.

130186566934Izolacja styków posadzka/ściana.

130186567408Izolacja styków posadzka/ściana.

130186567898Montaż taśm stykowych.

130186568319Wyprowadzenie obszarów na granicy blachy okapowej + posypywanie warstwy piaskiem kwarcowym.

130186568778Szlema. Preparat mineralny firmy Ditermann jako izolacja główna.

130186569334Szlema. Preparat mineralny firmy Ditermann jako izolacja główna.

130186569869Szlema. Preparat mineralny firmy Ditermann jako izolacja główna.

130186570448Jw. – następnie warstwa gruntująca pod układanie płytek.

130186571006Kładzenie płytek „na wycisk” – bardzo staranne – element izolacji.

1301865714</a></li></ul><ul class=

  • 1