Gruntowniki

Środki gruntujące Caparol do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

"Każda farba jest na tyle dobra, na ile dobry jest jej podkład". To dziś stare powiedzenie malarskie jest już dużo bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Bogactwo obecnie oferowanych materiałów budowlanych wraz z ich najbardziej różnorodnymi właściwościami, jak również coraz bardziej agresywne wpływy środowiska sprawiają, że coraz większe znaczenie zyskuje odpowiednie gruntowanie, stanowiące fundament każdej farby lub powłoki malarskiej.

Dostosowując się do tych wymagań firma Caparol oferuje szeroki asortyment środków gruntujących. Spełniają one wymagania podłoża i dostępnych obecnie na rynku, różnorodnych materiałów, przeznaczonych do malowania gładkich bądź fakturowanych fasad i powierzchni wewnętrznych, wykonywania powłok strukturalnych i pokrywania powierzchni drewnianych warstwami ochronnymi.

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące podłoża wewnątrz i na zewnątrz z jednoczesnymi zaleceniem najlepszego środka gruntującego pod kolejne powłoki z farb oraz tynków dyspersyjnych i polimerowych.

Poniższe zestawienia i opisy powinny pomóc wykonawcy i inwestorowi w dokonaniu trafnego wyboru odpowiednich środków spośród bardzo szerokiej oferty.

Podłoża i ich przygotowanie na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Powierzchnie zewnętrzne. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Podłoża mineralne, takie jak nowe i stare tynki wapienno-cementowe i cementowe oraz beton.
Nie malowane tynki wapienne zasadniczo powlekać materiałami systemów Sylitol lub AmphiSilan
Przygotowanie. Drobne ubytki uzupełniać masą szpachlową Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do głębokości 20 mm można naprawiać zaprawą Capalith Fassadenspachtel P.
Głębokie ubytki, rysy i uszkodzenia krawędzi naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zapraw.
Naprawiane miejsca zagruntować.
Nowe tynki pozostawić bez malowania na 2-4 tygodni, w zależności od pory roku i temperatury.
Naprawiane miejsca muszą być dobrze związane i wyschnięte.
Zabrudzone, piaszczące i pylące tynki oczyścić na całej powierzchni przez zmycie, zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem lub zeszczotkowanie.Beton oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub inną odpowiednią metodąKredujące, ścierające się powierzchnie oczyścić przez zmycie, zeszczotkowanie lub strumieniem wody pod ciśnieniem.
Gruntowanie.Lekko piaszcące, silnie chłonące tynki o dużych porach należy zagruntować środkiem Caparol Acryl-Hydrosol.
Na silnie piaszczących i pylących tynkach wykonać gruntowanie materiałęm Dupa-grund.
Lekko piaszczące, silnie chłonące tynki o dużych porach należy zagruntować środkiem Caparol Acryl-Hydrosol.
Na silnie piaszczących i pylących tynkach wykonać gruntowanie materiałęm Dupa-grund.
Słabo chłonące lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem Capagrund.
Lekko piaszczące lub chłonące powierzchnie o dużych porach należy zagruntować preparatem Caparol Acryl-Hydrosol.
Na powierzchniach pylących wykonać gruntowanie materiałem Dupa-grund.
Słabo chłonące lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem Capagrund.
Powierzchnie oczyszczone przez zmycie, zeszczotkowanie lub powierzchnie silnie chłonące zagruntować materiałem Dupa-grund.
Powierzchnie wewnętrzne. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Podłoża mineralne, takie jak nowe i stare tynki wapienno-cementowe i cementowe oraz beton.
Nie malowane tynki wapienne zasadniczo powlekać materiałami systemów Sylitol lub AmphiSilan
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim dla nich rodzajem zaprawy mineralnej i nadać odpowiednią strukturę. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodni.Nowe tynki pozostawić bez malowania na 2-4 tygodni, w zależności od pory roku i temperatury.
Naprawiane miejsca muszą być dobrze związane i wyschnięte.
Zabrudzenia usunąć przez zmycie lub zeszczotkowanie.Pozostałości środka adhezyjnego całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów.
Usunąć substancje pylące i piaszczące.
Powierzchnie ścierające się oczyścić przez zeszczotkowanie lub zmycie.
Gruntowanie.Nie jest konieczne gruntowanie mocnych, normalnie chłonących tynków.
Lekko piaszcące, silnie chłonące tynki o dużych porach należy zagruntować środkiem Caparol Acryl-Hydrosol lub Acryl-Grundfestiger
Nie jest konieczne gruntowanie mocnych, normalnie chłonących tynków.
Lekko piaszczące, silnie chłonące tynki o dużych porach należy zagruntować środkiem Caparol Acryl-Hydrosol lub Acryl-Grundfestiger
Bez gruntowania.Nie jest konieczne gruntowanie mocnych, normalnie chłonących tynków.
Lekko piaszcące, silnie chłonące tynki o dużych porach należy zagruntować środkiem Caparol Acryl-Hydrosol lub Acryl-Grundfestiger
Powierzchnie zewnętrzne. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Płyty azbestowo-cementowe, nie malowane.Mur licowy z cegły , nie malowanyMur licowy z cegły wapienno-piaskowej, nie malowany.
Przygotowanie. Drobne ubytki uzupełniać masą szpachlową Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do głębokości 20 mm można naprawiać zaprawą Capalith Fassadenspachtel P.
Głębokie ubytki, rysy i uszkodzenia krawędzi naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zapraw.
Naprawiane miejsca zagruntować.
W razie konieczności oczyścić.Wykwity ( solne ) całkowicie usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Ubytki w spoinach i cegle naprawić masą Cap-elast Riß-Spachtel.Zgodnie z zaleceniami producentów, powierzchnie zewnętrzne z cegły wapienno-piaskowej należy powlekać tylko farbami krzemianowymi lub sylikonowymi. Firma Caparol poleca zastosowanie materiałów Sylitol lub AmphiSilan.
Gruntowanie.Płyty powierzchniowo utwardzane zagruntować preparatem Dupa-Haftgrund. Na zwietrzałych, piaszczących, silnie chłonących płytać wykonać gruntowanie środkiem Dupa-Grund. Nie zabudowane płyty gruntować włącznie z tylną stroną i krawędziami.Wykonać podkład z materiału Dupa-Grund.
Nośne powłoki z lakierów i farb dyspersyjnych.Nośne powłoki z tynków z żywic syntetycznych oraz nieuszkodzone systemy ociepleń.Nienośne powłoki z lakierów i farb dyspersyjnych lub z tynków z żywic syntetycznych.
Przygotowanie. Drobne ubytki uzupełniać masą szpachlową Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do głębokości 20 mm można naprawiać zaprawą Capalith Fassadenspachtel P.
Głębokie ubytki, rysy i uszkodzenia krawędzi naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zapraw.
Naprawiane miejsca zagruntować.
Powierzchnie błyszczące zmatowić mechanicznie lub chemicznie. Zabrudzone, kredyjące powłiki z farb oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub inną odpowiednią metodą.Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. Czyszczenie na mokro wykonywać strumienim wody pod maks. ciśnieniem 60 bar. Przed dalszą obróbką pozostawić umyte powierzchnie do całkowitego wyschnięcia.Całkowicie usunąć odpowiednią metodą, np. mechanicznie lub przez wyługowanie i zmycie strumieniem gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Przed dalszą obróbką umyte powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Gruntowanie.Wykonać podkład materiałem Capagrund. Powierzchnie, które nie mogą być oczyszczone strumieniem wody pod ciśnieniem, zagruntować preparatem Dupa-Grund rozcieńczonym ok. 20 % denaturatuWykonać podkład materiałem Capagrund. System dociepleń malować wyłącznie farbami Amphibolin-W, AmphiSilan lub ThermosanSłabo chłonące lub gładkie powierzchnie zagruntować materiałem Capagrund. Pylące, piaszczące, silnie chłonące powierzchnie zagruntować środkiem Dupa-Grund
Nienośne powłoki i warstwy farb mineralnych lub krzemianowych.Powierzchnie zanieczyszczone solami żelaza, spalinami, sadzą lub nikotyną oraz powierzchnie z zaschniętymi plamami z wody.Powierzchnie pokryte mchem, glonami lub peśnią.
Przygotowanie. Drobne ubytki uzupełniać masą szpachlową Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do głębokości 20 mm można naprawiać zaprawą Capalith Fassadenspachtel P.
Głębokie ubytki, rysy i uszkodzenia krawędzi naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zapraw.
Naprawiane miejsca zagruntować.
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie, zmycie strumieniem wody lub inną odpowiednią metodą. Przed dalszą obróbką pozostawić umyte powierzchnie do całkowitego wyschnięcia.Odkłady żelaza, zanieczyszczenia spalinami i sadzą usunąć odpowiednią metodą, np. przez zmycie strumieniem wody. Umyte powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschniecia przed dalszą obróbką. Inklinacji soli żelaza w podłożu nie usuwać na mokro.Nalot usunąć odpowiednią metodą. Przemyć preparatem Capatox.
Gruntowanie.Zagruntować materiałem Dupa-Grund. W przypadku powlekania powierzchni materiałami AmphiSilan lub Sylitol należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach informacyjnych nr 145, 195 oraz 295.Zagruntować materiałem Dupa-Grund. Do malowania stosować bezwodną farbę fasadową Duparol. W tym celu zapoznać się z kartą informacyjną nr 150.Zagruntować odpowiednio do rodzaju i właściwości podłoża. Do malowania stosować grzybobójcze i glonobójcze materiały Amphibolin-W, Thermosan, Duparol-W lub Cap-elast Phase 2-W. W tym celu należy zapoznać się z kartami informacyjnymi nr 105, 145, 150 i 160
Beton komórkowy nie malowany.Beton z odpryskami i odsłoniętym zbrojeniem.Nośne, dobrze przylegające powłoki i warstwy farb mineralnych lub krzemianowych.
Przygotowanie. Drobne ubytki uzupełniać masą szpachlową Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do głębokości 20 mm można naprawiać zaprawą Capalith Fassadenspachtel P.
Głębokie ubytki, rysy i uszkodzenia krawędzi naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zapraw.
Naprawiane miejsca zagruntować.
Materiały powłokowe do powierzchni zewnętrznych do betonu komórkowego muszą spełniać specyficzne wymagania w zakresie przyczepności, odporności na działanie czynników atmosferycznych, elastyczności oraz przepuszczalności dla pary wodnej i higroskopijności. Firma Dibson należąca do grupy Caparol jest producentem specjalnych materiałów powłokowych, odpowiadających fizycznym wymaganiom betonu komórkowego.Do naprawy silnie uszkodzonych powierzchni betonu z odpryskami i odsłoniętym zbrojeniem zalecamy użycie systemu Disbocret.Do powlekania stosować materiały z grupy Sylitol lub AmphiSilan. Karty informacyjne nr 195, 295 oraz 145 zawierają obszerne informacje dotyczące wymienionych materiałów i ich obróbki.
Spękane powierzchnie tynku lub betonu.Powierzchnie drewniane.
Przygotowanie. Drobne ubytki uzupełniać masą szpachlową Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do głębokości 20 mm można naprawiać zaprawą Capalith Fassadenspachtel P.
Głębokie ubytki, rysy i uszkodzenia krawędzi naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zapraw.
Naprawiane miejsca zagruntować.
Naprawa spękanych powierzchni tynku i betonu stanowi obszerne zagadnienie. W karcie informacyjnej nr 160 zawarte są wyczerpujące opisy poszczególnych rodzajów pęknięć oraz ich naprawy materiałami systemu CAP-elast.Do wykonywania kryjących lub przezroczystych powłok na drewnie stosować przyjazne dla środowiska lakiery akrylowe lub lazury Capacryl, względnie farbę do drewna Capadur-Holzfarbe. Bliższe informacje zawarte są w kartach informacyjnych nr 960, 970 oraz 190.
Powierzchnie wewnętrzne. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Płyty azbestowo-cementowe, nie malowane.Mur licowy z cegły , nie malowanyMur licowy z cegły wapienno-piaskowej, nie malowany.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do nich rodzajem zaprawy mineralnej i nadać odpowiednią strukturę. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodni. Drobne wykruszenia i ubytki zaszpachlować masą Caparol-Akkordspachtel.----------Wykwity ( solne ) całkowicie usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Ubytki w spoinach i cegle naprawić masą Cap-elast Riß-Spachtel.Wykwity ( solne ) całkowicie usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Ubytki w spoinach i cegle naprawić masą Cap-elast Riß-Spachtel.
Gruntowanie.Bez gruntowania.Bez gruntowania.Bez gruntowania.
Nośne powłoki z lakierów i farb dyspersyjnych.Nośne powłoki z tynków z żywic syntetycznych oraz nieuszkodzone systemy ociepleń.Nienośne powłoki z lakierów i farb dyspersyjnych lub z tynków z żywic syntetycznych.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do nich rodzajem zaprawy mineralnej i nadać odpowiednią strukturę. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodni. Drobne wykruszenia i ubytki zaszpachlować masą Caparol-Akkordspachtel.Powierzchnie błyszczące zmatowić mechanicznie lub chemicznie. Usunąc zabrudzenia.----------Całkowicie usunąć.
Gruntowanie.Wykonać gruntowanie materiałem Caparol-Haftgrund. Matowe, normalnie chłonące powierzchnie nie wymagają gruntowania.Bez gruntowania. Na silnie obciążonych powierzchniach wykonać gruntowanie materiałem Caparol-Haftgrund.Słabo chłonące, gładkie powierzchnie zagruntować materiałem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, silnie chłonące powierzchnie o dużych porach zagruntować materiałem Caparol Acryl-Hydrosol.
Nienośne powłoki i warstwy farb mineralnych lub krzemianowych.Powierzchnie zanieczyszczone solami żelaza, spalinami, sadzą lub nikotyną oraz powierzchnie z zaschniętymi plamami z wody.Powierzchnie pokryte mchem, glonami lub peśnią.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do nich rodzajem zaprawy mineralnej i nadać odpowiednią strukturę. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodni. Drobne wykruszenia i ubytki zaszpachlować masą Caparol-Akkordspachtel.Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie lub zdrapanie. Powierzchnie oczyścić z pyłu.Oczyścić wodą z dodatkiem środków czyszczących.Nalot z pleśni usunąć przez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie. Przemyć preparatem Capatox.
Gruntowanie.Zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB. W przypadku powlekania powierzchni materiałem Sylitol należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach informacyjnych nr 195 oraz 295.Nanieść grubą lub cienką warstwę podkładu izolującego z materiału Caparol-Filtergrund. Silnie zanieczyszczone powierzchnie malowac bezwodnymi farbami izolującymi Dupa-inn Nr 1 lub DupaMatt. W tym celu zapoznać się z kartami informacyjnymi nr 385 lub 388.Zagruntować odpowiednio do rodzaju i właściwości podłoża. Do malowania stosować grzybobójcze farby Indeko-W lub Merelit-W. W tym celu należy zapoznać się z kartami informacyjnymi nr 800 oraz 363.
Beton komórkowy nie malowany.Beton z odpryskami i odsłoniętym zbrojeniem.Nośne, dobrze przylegające powłoki i warstwy farb mineralnych lub krzemianowych.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do nich rodzajem zaprawy mineralnej i nadać odpowiednią strukturę. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodni. Drobne wykruszenia i ubytki zaszpachlować masą Caparol-Akkordspachtel.------------------------------
Gruntowanie.Zagruntować materiałem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.--------------------
Spękane powierzchnie tynku lub betonu.Powierzchnie drewniane.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do nich rodzajem zaprawy mineralnej i nadać odpowiednią strukturę. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 tygodni. Drobne wykruszenia i ubytki zaszpachlować masą Caparol-Akkordspachtel.--------------------
Gruntowanie.----------Do wykonywania kryjących lub przezroczystych powłok na drewnie stosować przyjazne dla środowiska lakiery akrylowe lub lazury Capacryl, względnie farbę do drewna Capadur-Holzfarbe. Bliższe informacje zawarte są w kartach informacyjnych nr 960, 970 oraz 190.

Podłoża i ich przygotowanie na powierzchniach wewnętrznych.

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Nie malowane tynki gispowe.Płyty gipsowo-kartonowe.Gipsowe elementy budowlane.Nie malowane tapety z włókna szklanego.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zaprawy mineralnej, nadając odpowiednią strukturę i pozostawić na 2-4 tygodni do wyschnięcia. Drobne ubytki i wykruszenia zaszpachlować masą Caparol Akkordspachtel.Tynki gipsowe z błyszczącą warstwą mleczka gipsowego przeszlifować, oczyścić z pyłu.Zeszlifować nadmiar masy szpachlowej. Miękkie miejsca szpachlowania utwardzić preparatem Caparol-Tiefgrund TB.Zeszlifować nadmiar masy szpachlowej.Sprawdzić przyczepność, odklejone tapety przykleić.
Gruntowanie.Zagruntować materiałem Caparol-Haftgrund lub Caparol-Acryl-Hydrosol. Na powierzchniach szlifowanych wykonać gruntowanie środkiem Caparol-Tiefgrund TB.Zagruntować materiałem Caparol-Haftgrund. Płyty zawierające przebarwiające substancje rozpuszczalne w wodzie gruntować materiałem Caparol Filtergrund.Silnie chłonące płyty zagruntować środkiem Caparol Acryl-Hydrosol lub Caparol-Tiefgrund TB. Na twardych, gładkich płytach położyć zwiększającą przyczepność warstwę gruntującą Caparol-Haftgrund.Zagruntować środkiem Capaver Gewebegrundierung.
Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" lub paierowe tapety wytłaczane.Powłoki z farb klejowych.Panele styropianowe.Nie przylegające tapety.
Przygotowanie. Większe ubytki naprawiać odpowiednim do podłoża rodzajem zaprawy mineralnej, nadając odpowiednią strukturę i pozostawić na 2-4 tygodni do wyschnięcia. Drobne ubytki i wykruszenia zaszpachlować masą Caparol Akkordspachtel.Sprawdzić przyczepność, odklejone tapety przykleić.Całkowicie zmyć i pozostawić do wyschnięcia.Do malowania płyt zabrudzonych nikotyną stosować specjalne farby izolacyjne IsoDeck, Dupa-inn Nr 1 lub DupaMatt. Bliższe informacje zawarte są w kartach informacyjnych nr 848, 385 oraz 388.Tapety całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Powierzchnie pozostawić do wyschnięcia.
Gruntowanie.Bez gruntowania.Zagruntować materiałem Caparol-Tiefgrund TB.Słabo chłonące lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem Capagrund.
Lekko piaszczące lub chłonące powierzchnie o dużych porach należy zagruntować preparatem Caparol Acryl-Hydrosol. Na powierzchniach pylących wykonać gruntowanie materiałem Dupa-Grund.
Zagruntować materiałem Caparol-Tiefgrund TB.
Czytaj więcej...