Firma

Szanowni Państwo

Informacja ogólna

Prowadzona przez nas działalność bierze swój początek w 1992 roku, kiedy to powstało przedsiębiorstwo pod nazwą "ALLES", które od 1995 roku wyspecjalizowało się w wykonywaniu dociepleń obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego dla budynków nowych i poddawanych renowacji, przy zastosowaniu technologii "lekkiej - mokrej" znanej dziś pod nazwą ETICS w różnych jej odmianach technicznych i różnych konfiguracjach materiałowych i kolorystycznych, a także elewacji z blachy, drewna, klinkieru, ceramiki, kamienia, okładzin mineralnych i elastycznych, siatki oraz paneli. W roku 1999 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku nasza specjalizacja zawężona została do obiektów indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem standardowych domów jednorodzinnych i rezydencjalnych oraz średniej wielkości obiektów niepublicznych o charakterze administracyjnym lub przemysłowym.

Na bazie tak pomyślanej specjalizacji zyskaliśmy możność skupienia się na detalach i poprzez permanentne dokształcanie naszych rzemieślników oraz inteligentną organizację robót uzyskaliśmy zdolność oferowania naszym klientom jak najwyższej jakości usług. Staramy się, aby zasada „szczytowej jakości” stała się nadrzędną wartością oferowanych usług i znakiem rozpoznawczym naszego przedsiębiorstwa. Z tą przesłanką obecnie wykonaliśmy już blisko 2000 obiektów.

Obecnie działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o. pod nazwą ALLES Spółka z o.o..

Ponadto informujemy wszystkich zainteresowanych, że posiadamy także zdolność techniczną, technologiczną i organizacyjną wykonywania elewacji obiektów zabytkowych, z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich.

Informacja szczegółowa

 • Posiadamy 7 brygad 6-9 osobowych i w przypadku dużych powierzchni, które w danej chwili wymagają ciągłości prac, możemy tę ciągłość zapewnić poprzez dokonywanie przesunięć praktycznie dowolnej liczby pracowników.
 • Opracowywane obiekty są każdorazowo orusztowane dookolnie, co pozwala na jednorodną pracę na wszystkich elewacjach.
 • Zlecone roboty wykonujemy wyłącznie własnymi pracownikami szkolonymi cyklicznie na wewnętrznych kursach w zakresie nowych technologii i B.H.P. oraz mającymi możliwość zakwaterowania w firmowym hotelu robotniczym usytuowanym w obrębie własnej bazy materiałowo-transportowej.
 • Proponowana procedura współpracy z inwestorem:
  • 4.1

   Spotkanie na budowie naszego przedstawiciela z inwestorem celem wstępnego określenia rodzaju i zakresu prac do wykonania lub wizyta klienta w siedzibie naszej firmy (wstępne określenie rodzaju i zakresu prac na podstawie zdjęć obiektu).
  • 4.2

   Wizyta klienta w naszej siedzibie dla:
   • ustalenia technologii,
   • ustalenia zakresu prac,
   • ustalenia terminu prac,
   • ustalenia cen jednostkowych,
   • przedstawienia sposobu finansowania robót:
    • 49% kwoty określonej kosztorysem przedmiarowym tytułem zaliczki - w dniu podpisania umowy,
    • 26% kwoty określonej kosztorysem przedmiarowym z chwilą wykonania stanu połowy robót – w terminie określonym w wystawianej przez wykonawcę fakturze VAT;
    • pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia, wskazanego w w/w punktach, a kwotą określoną kosztorysem powykonawczym z chwilą wykonania całości robót w terminie określonym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT.
   • przekazanie materiałów informacyjnych.
  • 4.3

   Przedmiar robót (pomiar na placu budowy).
  • 4.4

   Sporządzenie kosztorysu ofertowego na podstawie pomiaru i ustalonych cen jednostkowych.
  • 4.5

   Podpisanie umowy o wykonanie prac.
  • 4.6

   Wykonanie prac.
  • 4.7

   Rozliczenie końcowe:
   • rozliczenie według kosztorysu powykonawczego w oparciu o wcześniejsze ustalone ceny jednostkowe oraz ponowny pomiar rzeczywisty budynku (obmiar robót);
   • rozliczenie końcowe uwzględnia ewentualne prace dodatkowe, które nie były objęte kosztorysem ofertowym, a które zostały dodatkowo zlecone przez inwestora w trakcie trwania robót.

Zapraszam do współpracy
Tomasz Łoś

.

.

.

Kierownik robót Kierownik robót
Transport Zaopatrzenie i transport
Sekretariat Kadry
Tomasz Łoś
Czytaj więcej...